fbpx

CLOUDYNA 2019

PUBLIC CLOUD FEST IN KATOWICE

November 13th 2019

Katowice, Poland

Cloudyna is organized to help participants understand the complexity, interesting recipes, patterns, new approaches and techniques, secrets of design, implementation, testing and administration of applications in the Cloud. During the conference participants will have the opportunity to meet and prepare in advance for the lurking pitfalls and potential dangers of the public cloud which Cloudyna speakers have had the opportunity to face and they want to share these experiences.

EVENT WILL START IN
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Add to My Calendar 2019-11-13 09:00:00 2019-11-13 17:00:00 Europe/Warsaw Cloudyna 2019 Cloudyna is organized to help participants understand the complexity, interesting recipes, patterns, new approaches and techniques, secrets of design, implementation, testing and administration of applications in the Cloud. Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice Fundacja Gruba.IT cloudyna@gruba.it

WHAT TO EXPECT

Great speakers

We’re honoured to have amazing industry experts as members of Cloudyna Program Board! They will watch over the merit value of the incoming presentations.

Great venue

MCK is the most prestigious and well-equipped conference venue in whole Silesia. It hosts the biggest and international events like Intel Extreme Masters and European Startup Days. This year MCK will add Cloudyna to its portfolio.

Expert Community

Cloudyna is one of the oldest Polish cloud computing conferences, always visited by the best cloud specialists in Poland. It’s the great place to network with other cloud experts from all over the country.

Full day pre-conf workshops

We prepared a full day of workshops provided by the best cloud experts in the country. You’ll be able to deepen your knowledge and skills and get the conference ticket with it!

WATCH FIRST SPEAKERS ANNOUNCEMENT

FULL AGENDA WILL BE RELEASED SOON

We can’t wait to share the full agenda with you. Soon, you will be able to see the first sessions confirmed for Cloudyna 2019.

Registration

8:00 - 9:30

Welcome & Track Start

by Krzysztof Szabelski, Michał Jankowski

9.30 - 10.00

Netflix 2.0 – Building Global Multi-Region Serverless Application on AWS

by Tomasz Stachlewski

In this session we will see what are the reasons of building applications which would span across multiple continents. We will see what kind of AWS services will help to us design and build them and finally we will log in to AWS and we will build our own Netflix 2.0 – ‘VoD platform’ which will be hosted across multiple continents with failover design. This this highly demo-focused session (20% slides, 80% demo). We will discuss and use services such as Lambda – where we will implement our business logic, S3 – for storing our movies, DynamoDB – as global database, API Gateway for defining HTTPS endpoints, Route53 for DNS support and many more!In this session we will see what are the reasons of building applications which would span across multiple continents. We will see what kind of AWS services will help to us design and build them and finally we will log in to AWS and we will build our own Netflix 2.0 – ‘VoD platform’ which will be hosted across multiple continents with failover design. This this highly demo-focused session (20% slides, 80% demo). We will discuss and use services such as Lambda – where we will implement our business logic, S3 – for storing our movies, DynamoDB – as global database, API Gateway for defining HTTPS endpoints, Route53 for DNS support and many more!

10.15 - 11.00

TBA

11.15 - 12.00

TBA

12.15 - 13.00

Lunch

13.00 - 14.00

TBA

14.00 - 14.45

TBA

15.00 - 15.45

TBA

16.00 - 16.45

Track Closing

by Krzysztof Szabelski, Michał Jankowski

16.45 - 17.00

Registration

8:00 - 9:30

Welcome & Track Start

by Marek Pyka, Damian Widera, Łukasz Grala

9.30 - 10.00

AutoML at scale

by Marcin Szeliga, Data Community

Automating the construction and tuning of machine learning (ML) models has long been one of the goals of the ML community. This is due to several factors, most notably a sharp increase in the demand for tailored AI solutions, a relative scarcity of trained ML scientists, and the development of deep learning models with complex architectures requiring accurate design and fine-tuning. Existing automated machine learning (AutoML) techniques have been remarkably successful in identifying good parameters for a given model, sometimes even outperforming humans. However, these options either take too long to train or they work for only a handful of parameters. That’s why Azure Machine Learning uses probabilistic latent variable model to work with DNNs without needing to fully train them. Azure Machine Learning Services (AML) provides a cloud-based environment you can use to develop, train, test, deploy, manage, and track machine learning models. AutoML in the cloud will soon become mainstream. Join now.

10.15 - 11.00

TBA

11.15 - 12.00

TBA

12.15 - 13.00

Lunch

13:00 - 14:00

TBA

14.00 - 14.45

TBA

15.00 - 15.45

TBA

16.00 - 16.45

Track Closing

by Marek Pyka, Damian Widera, Łukasz Grala

16.45 - 17.00

Registration

8:00 - 9:30

Welcome & Track Start

by Michał Furmankiewicz, Chmurowisko

9.30 - 10.00

TBA

10.15 - 11.00

Cloud Computing Legal Roadmap – jak dostać się do chmury przez grad przepisów

by Lukasz Wegrzyn, Szymon Ciach - SSW Pragmatic Solutions

Z naszej strony chcielibyśmy pokazać prezentację: „Cloud Computing Legal Roadmap – jak dostać się do chmury przez grad przepisów”. To wypracowana w oparciu o nasze doświadczenia metodyka wejścia do chmury od strony prawnej. Myślę, że może się spodobać uczestnikom. PrelegencI: Szymon Ciach, Łukasz Węgrzyn Abstrakt: Wejście do chmury w wybranych sektorach biznesu jak tak samo nieuniknione jak trudne. Dotyczy to w szczególności sektora finansowego (bankowość, ubezpieczenia). Podstawowym wyzwaniem w tym przypadku jest otoczenie prawne i regulacyjne. Brak jasnych wytycznych co do rozumienia przepisów często blokuje migracje do chmury. Całej sytuacji nie poprawia konieczność podpisania z dostawcami usług chmurowych umów, które odstają od tradycyjnego modelu kontraktowego, do którego byliśmy przyzwyczajeni. Czy da się zarządzić tymi ryzykami? Jeśli tak, to w jaki sposób? O tym właśnie będzie traktować prezentacja.

11.15 - 12.00

Navigating between servers: why servereless is not lambda or functions and what are the consequences

by Tomasz Onyszko, CTO at Predica

Serverless! It sounds proud! It looks cool! It (almost) has no servers!

Serverless is associated with technology. Functions, messeges, databases. Are you sure it is only about technology implementation?
Serverless is more than technology. It has the potential to turn up-side-down several approaches we currently use to create solutions and how it will interact with business as we know of today.

Why you should ask about user needs higher than a question about the technology you will use?

How serverless can affect the economy of the code and why the map is a necessary thing in the life of an architect or strategist?

Philosophically and practically about serverless, maps, and navigation in the tricky corners of technology and user value chain!

12.15 - 13.00

Lunch

13.00 - 14.00

TBA

14.00 - 14.45

TBA

15.00 - 15.45

TBA

16.00 - 16.45

Track Closing

by Michał Furmankiewicz, Chmurowisko

16.45 - 17.00

Registration

8:00 - 9:30

Welcome & Track Start

by Jarosław Zieliński, Bartłomiej Michalski

9.30 - 10.00

TBA

10.15 - 11.00

TBA

11.15 - 12.00

TBA

12.15 - 13.00

Lunch

13.00 - 14.00

Automating Azure infrastructure like a boss

by Kamil Mrzygłód

Azure Resource Manager is your main point of contact when it comes to provisioning Azure resources. REST APIs, JSON templates, multiple schemas and versions – are those the only way to interact with your infrastructure? During the session, we will dive deeply into multiple demos showing the current state-of-the-art of infrastructure deployments, including fluent APIs, Terraform and Pulumi.

14.00 - 14.45

TBA

15.00 - 15.45

TBA

16.00 - 16.45

Track Closing

by Jarosław Zieliński, Bartłomiej Michalski

16.45 - 17.00

[PL] Jak działa koncepcja Serverless w AWS – workshop na bazie realnego przypadku użycia.

by Przemysław Malak and Łukasz Dorosz

Walczymy z monolitem. Jak wykorzystać Load Balancer oraz Usługi Serverless, w tym funkcje, kolejki, powiadomienia do rozbicia monolitu na mikroserwisy. Będą też kontenery. Ale także „bez serwerów”. Podczas warsztatów rozbijemy monilityczną aplikację przy użyciu funkcji Lambda oraz Fargate.

12.11.2019 9:00 AM - 4:00 PM

[PL] AI w GCP. Wprowadzenie do platformy uczenia maszynowego w Google Cloud Platform.

by Damian Mazurek

Google Cloud Platform reklamuje się jako najlepsza platforma rozpoznawania obrazów, rozumienia języka czy platforma pod Tensorflow. W czasie warsztatów zbudujemy kompletny system uczący wprowadzając przy okazji różne usługi oferowane przez Google wspierające budowanie systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję.

12.11.2019 9:00 AM - 4:00 PM

[PL] Bezpieczeństwo w Microsoft Azure od zera do bohatera.

by Michał Furmankiewicz and Andrzej Kokociński

Jak wykorzystać gotowe narzędzia dostawcy a dodatkowo Azure Automation, Azure Functions i prostą bazę danych by wprowadzić swoje standardy zabezpieczenia środowiska chmurowego w firmie.

12.11.2019 9:00 AM - 4:00 PM

[PL] Big Data: Okiełznaj siłę narowistych strumieni by DevEnv

by Bartłomiej Michalski and Kamil Dworak

Strumienie danych otaczają nas z każdej strony. Pochodzą z różnych źródeł: aplikacji na smartfonach, inteligentnych czujników czy nawet przeglądarki internetowej. Sami jesteśmy współodpowiedzialni za te dane. Jak zaprojektować rozwiązanie, pozwalające na przetworzenie dane w taki sposób, aby uzyskane przez nas informacje były użyteczne? Jak zbudować skalowalną aplikację, która nie zachłyśnie się przy przetwarzaniu dużych i nieregularnych zbiorów danych?

Na bazie naszego komercyjnego doświadczenia projektowego pokażemy Ci w jaki sposób zbudować aplikację, wykorzystując do tego komponenty dostępne wewnątrz chmury obliczeniowej Microsoft Azure. Rozwiązanie, które cechować się będzie dużą skalowalnością, przetwarzaniem dużych i nieregularnych zbiorów danych strumieniowych, oraz które będzie można zakwalifikować jako rozwiązanie z rodziny Big Data. Pokażemy jak sprawić by dane przetwarzane być mogły zarówno w trybie On-Line jak i Off-Line.

Zaprezentujemy dostępny w chmurze stos technologiczny (Apache Spark, Kafka, Apache Storm).

Warsztaty skierowane są do osób mających doświadczenie z chmurą Azure oraz podstawową wiedzę w zakresie Big Data.

12.11.2019 9:00 AM - 4:00 PM

Azure Kubernetes Services 101 – Operating and securing a cluster Azure Kubernetes Service is fully managed Kubernetes orchestration service running in Azure.

by Marek Grabarz and Łukasz Kałużny

During the workshop, we will get you familiar with typical SysOps and SecOps tasks related to AKS Management. Modules: Deploy an Azure Kubernetes Service (AKS) cluster with AAD integration Implement RBAC with namespaces on cluster Implement monitoring and logging in AKS Explain network concepts for applications in AKS Implement network policies Implement Ingress Controller with Let’s encrypt SSL certificates Configure DNS auto registration of application Limit resources for container and implement cluster autoscaler Apply security and kernel updates to nodes in Azure Kubernetes Service (AKS).

12.11.2019 9:00 AM - 4:00 PM

[PL] Analiza danych Big data i uczenie maszynowe na Databricks

by Łukasz Grala and Jakub Wawrzyniak

Databricks to wysoce skalowalne, wieloplatformowe rozwiązanie analityczne oparte na oprogramowaniu Apache Spark, dedykowane do pracy z danymi Big Data. W naszych warsztatach będziemy bazować na jego implementacji w chmurze Microsoft czyli usłudze Azure Databricks. Pokażemy m.in. proces konfiguracji oraz zarządzania środowiskiem, obszarem roboczym, klastrem. Omówimy sposób pracy z tą usługą, w tym różne przykłady zastosowania np. w procesie ETL. Pokażemy w jaki sposób budować modele uczenia maszynowego, zarządzać ich cyklem życia z MLflow oraz pracować z Azure Databricks przy użyciu takich języków jak Python czy SQL.

12.11.2019 9:00 AM - 4:00 PM

[PL] Budowanie infrastruktury w Azure za pomocą ARM & DevOps

by Sławek Stanek and Piotr Rogala

Podczas warsztatów współnie zbudujemy infrastrukurę w Azure z wykorzystaniem ARM template. Wykorzystując Infrastucture as code (IaC) powołamy do „życia” podstawowe usługi wchodzące w skład IaaS jak i PaaS, pokażemy jak tworzyć zagnieżone ARM temaplate a całość deploymentu oprzemy o Azure DevOps. W dalszej części warsztatów będzie możliwość wyboru z pośród kilku podścieżek i poznanie takich usług jak Azure Automation, DSC czy też Azure Migrate.

12.11.2019 9:00 AM - 4:00 PM

CLOUDYNA 2019 PROGRAM BOARD

Professionals watching over the substantive value of the conference.

Adam Smolnik

Program Board Director

Michał Furmankiewicz

Program Board Director

Damian Widera

BIG DATA & AI

Łukasz Grala

BIG DATA & AI

Marek Pyka

BIG DATA & AI

Krzysztof Szabelski

ARCHITECTURE

Michał Jankowski

ARCHITECTURE

Michał Jaworski

Cloud in Business

Łukasz Węgrzyn

Cloud in Business

Krzysztof Frydrychowicz

Cloud in Business

Bartosz Górczyński

Cloud in Business

Wojciech Gawroński

DEV + OPS

Jarosław Zieliński

DEV + OPS

Bartłomiej Michalski

DEV + OPS

VENUE

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach (MCK)

Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, Poland

PARTNERS

SUBSTANTIVE PARTNERS

Adam Smolnik

AWS Community Hero

PLATINIUM SPONSOR

GOLD SPONSORS

SILVER SPONSORS

TRACK SPONSORS

BIG DATA & AI

ARCHITECTURE

DEV + OPS

BUSINESS

MEDIA PARTNERS

cloudforum_logotype
devenv-avatar-facebook

COMMUNITY PARTNERS

uwsug

location-icon

ADDRESS

Międzynarodowe Centrum Kongresowe,

Plac Sławika i Antalla 1,

40-163 Katowice, Poland

Conference Date: 13/11/2019 09:00 AM to 5:00 PM

DO YOU WANT HEADS UP ABOUT TICKETS?

We’ll send you updates about the conference.

SEND US A MESSAGE

If you have any questions about the event, please contact us directly. We will respond for sure.

back to top