speaker-photo

Sebastian Kondracki

Entrepreneur | Founder | AI Startup Investor & Advisor #innovation, #python, #datascience, #deeplearning, #NLP, #machinelearning

18:45 - 19:35

Meetup MeetUp 2023

Wybrane architektury z wykorzystaniem modeli GenAI w służbie biznesu. Omówienie z przypadkami użycia.

W świecie, w którym technologia AI napędza innowacje w każdym sektorze, modele GenAI stają się kluczem do osiągnięcia konkurencyjnej przewagi. Ta sesja zanurza uczestników w fascynujący świat nowoczesnych architektur opartych na GenAI, ukazując ich rzeczywiste zastosowanie w różnych dziedzinach biznesu. Poprzez analizę wybranych studiów przypadków, uczestnicy zrozumieją, jak te modele mogą przekształcić tradycyjne procesy biznesowe, otwierając drzwi do nowych możliwości i strategii. Jeśli chcesz być na czele rewolucji AI w biznesie, ta sesja dostarczy Ci narzędzi i wiedzy niezbędnej do wykorzystania pełnego potencjału GenAI.